ABOUT

KONTEKSTY to krakowska pracownia architektoniczna, którą tworzą Karolina Krzysiak i Konrad Jurek. Realizujemy projekty architektury i wnętrz. Każdy z tematów projektujemy i nadzorujemy osobiście. Najważniejszym elementem naszej pracy jest podejście: wiemy co robimy i robimy to dobrze. Jesteśmy twórczy, konkretni, otwarci i komunikatywni.

CONTACT

CONTACT:
KAROLINA KRZYSIAK
+48507595140
karolina@konteksty.studio

KONRAD JUREK
+48513786688
konrad@konteksty.studio

Helców 9/8
31–148 Kraków

info@konteksty.studio
konteksty.studio

„KONTEKST” (Za słownikiem języka polskiego): 1. «fragment tekstu potrzebny do DOKŁADNEGO ROZUMIENIA danych wyrazów lub wyrażeń» 2. «zespół CZYNNIKÓW WSPÓŁISTNIEJĄCYCH , powiązanych z czymś» 3. «zespół jednostek językowych, które stanowią OTOCZENIE DANEJ JEDNOSTKI» 4. «zespół ODNIESIEŃ NIEZBĘDNYCH do zrozumienia utworu literackiego, dzieła naukowego itp.»